H28. Kéo dãn cơ gập háng 3

Tên tiếng Anh

  • Hip flexor psoas stretch

Mục đích:

  • Kéo dãn cơ gập háng

Hướng dẫn tập

  • Tư thế quỳ chân trước chân sau (bán quỳ)
  • Di chuyển thân mình về phía trước để tạo sức căng ở phía trước đùi và bẹn ở chân sau.
  • Nếu muốn kéo dãn nhiều hơn, hãy nghiêng chậu ra sau như mình họa.
  • Có thể chêm một gối mỏng dưới đầu gối nếu cần.

Nguồn

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này