K38. Bài tập giật ngược cơ tam đầu


Tên tiếng Anh:

  • Triceps kickback

Mục đích:

  • Bài tập giật ngược cơ tam đầu, hoặc đánh tay ra sau là một bài tập làm mạnh cơ tam đầu, chuỗi mở.

Hôm nay là ngày 19-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này