Nghiệm pháp Lachman


Test Lachman

 • Đánh giá dịch chuyển ra trước của xương bánh chè do tổn thương dây chằng chéo trước với góc gập gối 30 độ.

Cách tiến hành:

 • Bệnh nhân nằm ngửa. Người khám một tay cố định đầu dưới xương đùi, tay kia nắm giữ đầu trên xương chày, ngón cái ở lồi củ chày. Gập gối bệnh nhân từ 20 đến 30 độ.
 • Kéo nhanh xương chày ra trước. So sánh với bên lành.
 • Nếu chân bệnh nhân có kích thước lớn, nặng, có thể dùng gối người khám đặt dưới gối bệnh nhân để nâng đỡ.

Kết quả:

 • Bình thường xương chày dịch chuyển ra trước rất ít, với cảm giác cuối chắc.
 • Dương tính khi dịch chuyển nhiều hơn 4-6 mm, hay nhiều hơn bên bình thường mới cảm giác mềm hoặc lỏng, chứng tỏ mất vững ra trước do tổn thương dây chằng chéo trước.
 • Độ nhạy khoảng 80-85%, độ đặc hiệu >90 %.

Phân loại tổn thương ACL:

 • Bình thường: Không dịch chuyển ra trước và cảm giác chắc
 • lỏng độ 1+: Dịch chuyển xương chày ra trước 0-5 mm
 • lỏng độ  2+: Dịch chuyển xương chày ra trước 5 – 10 mm
 • lỏng độ 3+: Dịch chuyển xương chày ra trước >10 mm

Xem thêm:

Hôm nay là ngày 31-05-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này