Test bập bềnh thuyền nguyệt

Tên tiếng Anh:

Scapholunate Ballottement Test

Đánh giá sự mất vững cổ tay (thuyền nguyệt)

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này