Tt10. Jumping jacks

Tên tiếng Anh:

  • Jumping jacks

Mục đích:

  • Tập toàn thân

Nguồn:

  • Leap Fitness

 

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này