Tt10. Jumping jacks


Tên tiếng Anh:

  • Jumping jacks

Mục đích:

  • Tập toàn thân

Nguồn:

  • Leap Fitness

 

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này