Tt41. Nhảy bước cao


Tên tiếng Anh:

  • HIGH STEPPING

Mục đích:

  • Tập toàn thân, đặc biệt các cơ lớn ở chân

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này