Tt42. Jumping squat

Tên tiếng Anh:

  • Jumping squat
  • Nhảy squat

Mục đích:

  • Tập toàn thân, đặc biệt các cơ lớn ở chân

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này