Hip Adduction MMT: Thử cơ khép háng

Tên tiếng Anh:

  • Hip Adduction MMT

Cơ được thử:

  • Adductor Longus, Adductor Brevis, Adductor Magnus, Pectineus, and Gracilis
  • Cơ khép dài, khép ngắn, khépp lớn, cơ lược và cơ thon

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Nằm nghiêng bên được thử. Háng của chân trên (không được thử) được giữ dạng khoảng 250 đến 300 bởi người khám.
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Bệnh nhân nằm ngửa. Háng được thử được đặt ở tư thế dạng khoảng 250 đến 300, xoay trung tính, duỗi. Người khám nâng đỡ trọng lượng chi thể.

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Nguồn video:

  • Educated PT

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này