K32. Bài tập duỗi cơ tam đầu ở tư thế nằm


Tên tiếng Anh:

  • Lying Triceps extension (with dumbells).
  • Tên khác: Skull Crusher

Mục đích:

  • Làm mạnh cơ duỗi khuỷu (tam đầu)

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này