G61. Squat với dây đàn bồi


Tên tiếng Anh:

  • Squat with band

Mục đích

  • Tập mạnh cơ tứ đầu và dạng háng

Hướng dẫn tập:

  • Đứng hai chân rộng hơn  so với chiều rộng của vai một chút.
  • Buộc dây đàn hồi quanh đầu gối của bạn để giữ nó khá chặt.
  • Từ từ gập gối của bạn để chuyển sang tư thế xổm squat, giữ căng dây đàn hồi.
  • Giữ thắt lưng ưỡn thẳng và kiểm soát động tác xổm để đảm bảo đầu gối của bạn không bị tụt vào trong.
  • Khi bạn đã xuống thấp đến mức cảm thấy thoải mái, hãy đẩy người lên bằng chân để duỗi thẳng đầu gối của bạn ở tư thế đứng.
  • Lặp lại bài tập.

Nguồn:

  • Rhab my patient

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này