Thử cơ bằng tay: Khép Bả Vai


Tên tiếng Anh

  • Scapular Adduction MMT
  • Thử cơ Khép bả vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Middle Fibers of Trapezius
  • Các sợi của cơ thang bó giữa (và cả cơ trám ở sâu)

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: nằm sấp
  • Bậc 2 (loại trọng lực): ngồi, sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2
Thử cơ bậc 2

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này