Nghiệm pháp Schober

Tên tiếng Anh:

Schober test

Mục đích:

Đánh giá độ giãn cột sống thắt lưng trong động tác gập người.

Kỹ thuật:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Schober-685x400.jpg

Kết quả:

Bình thường độ dãn khoảng 5 cm (4-6 cm).

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này