Scapular Abduction and Upward Rotation MMT – Thử cơ dạng và xoay bả vai lên trên


Tên tiếng Anh

  • Scapular Abduction and Upward Rotation MMT
  • Thử cơ Dạng và Xoay Bả vai Lên Trên

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Serratus anterior muscle; Accessory muscles: trapezius (lateral rotation) and
    pectoralis minor (abduction)..
  • Cơ răng trước; Các cơ phụ: cơ thang (xoay ngoài) và cơ ngực bé (dạng)

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: ngồi, tay gập 125 độ
  • Nếu đánh giá cơ răng trước, có thể sử dụng động tác dạng bả vai (protraction): nằm ngửa với bậc 3,4 và ngồi có nâng đỡ cánh tay với bậc 2.

Nguồn video:

  • EducatedPT
2 views

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này