Thử cơ bằng tay: Gấp Vai


Tên tiếng Anh

  • Shoulder Flexion MMT
  • Thử cơ Gấp Vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Anterior deltoid
  • Accessory muscles: coracobrachialis, middle fibers of deltoid, clavicular fibers of pectoralis major, biceps brachii, upper and lower fibers of trapezius, and serratus anterior.
  • Cơ delta bó trước
  • Phụ trợ: cơ quạ cánh tay và các cơ khác

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: ngồi
  • Bậc 2 (loại trọng lực): nằm nghiêng, sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực hoặc nâng đỡ bằng tay

Hình ảnh:

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này