Nghiệm pháp Reagan


Tên tiếng Anh:

REAGAN TEST (TRIQUETROLUNATE BALLOTTEMENT TEST)

Test bập bềnh nguyệt – tháp

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là screen-shot-2020-10-30-at-21.21.48.png

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này