Bb25. Tập bé chuyển từ nằm sang ngồi


Tên tiếng Anh:

  • “‘Baby development’ Lying to sitting

Mục đích:

  • tập cho bé chuyển từ nằm sang ngồi

Hướng dẫn tập:

  • Đặt trẻ nằm ngửa
  • Lăn trẻ sang một bên
  • Giúp trẻ bằng cách đặt một tay trẻ ở phía trước để giúp trẻ đẩy tay ngồi dậy
  • Đặt trẻ nằm ngửa lại và lập lại vận động

Nguồn:

  • Physitrack

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này