Bb10. Tập bé đưa bàn tay đến bàn chân khi nằm ngửa

Tên tiếng Anh:

  • Baby development’ Reaching hands to feet, supine

Mục đích:

  • Tập vận động tay chân, đến đường giữa

Hướng dẫn tập:

  • Đặt bé nằm sấp
  • Mang tất sáng msfu hoặc là đồ chơi vào bàn chân bé
  • Đưa hai bàn tay và bàn chân bé chạm nhau.
  • Khuyến khích vận động bằng lời nói, chẳng hsjn như :”xem còn làm gì rồi nè!”

Nguồn:

  • Physitrack

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này