Bb52. Tập bé thăng bằng ngồi trên chân mẹ

Tên tiếng Anh:

  • Baby-Development-Balance-Sitting-On-Adult-Legs

Mục đích:

  • Tập thăng bằng ngồi

Hướng dẫn tập:

  • Bạn quỳ trên sàn,  hai mông tựa lên gót chân
  • Đặt bé ngồi trên hai gối của bạn
  • Hỗ trợ ở mức đủ để bé học cách giữ thăng bằng. 

Nguồn:

  • Physitrack

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này