C41. Gồng cơ rút cổ đẳng trường

Tên tiếng Anh:

  • Isometric cervical retraction

Hướng dẫn tập:

  • Ngồi thẳng trên ghế.
  • Đan hai tay bạn sau gáy, ngón út dưới đầu một ngón tay
  • Đẩy đầu ra phía sau trong khi dùng hai bàn tay giữ cổ cố định
  • Dùng cơ cổ để chống lại lực cản của hai bàn tay
  • Thư giãn và lập lại

Nguồn:

  • Physiotools

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này