Thử Cơ Bằng Tay: Duỗi Khuỷu

Tên tiếng Anh:

  • Elbow extention MMT
  • Thử cơ duỗi khuỷu tay

Cơ được thử:

  • Cơ tam đầu cánh tay (triceps brachii)
  • Cơ phụ trợ: cơ khuỷu (anconeus)

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Nằm ngửa (hoặc nằm sấp)
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng

Hình ảnh:

Nguồn video:

  • EducatedPT

Hôm nay là ngày 08-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này