V25. Tập trợ giúp xoay ngoài vai với gậy


Tập trợ giúp xoay ngoài vai với gậy, ở tư thế nằm ngửa hoặc đứng.

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này