Hip Flexion, Abduction, and External Rotation with Knee Flexion MMT


Thử cơ: gấp, Dạng, xoay ngoài khớp háng với gối gấp

Tên tiếng Anh:

  • Hip Flexion, Abduction, and External Rotation with Knee Flexion MMT

Cơ được thử:

  • Sartorius/ Cơ may
  • Phụ trợ: iliopsoas, rectus femoris, tensor fascia latae./ Cơ thắt lưng chậu, cơ thẳng đùi, cơ căng cân đùi.

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Nằm ngửa duỗi thẳng hai chân.
  • Tư thế thay thế: Ngồi, gối gấp, thỏng chân. Bàn chân bên kia được nâng đỡ bằng bục tựa chân

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 3, tư thế thay thế
Thử cơ bậc 4

Nguồn video:

  • Educated PT

Hôm nay là ngày 03-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này