K26. Bài tập tự kéo dãn duỗi khuỷu


 

Các bài tập tự kéo dãn, bằng trọng lượng hoặc với sự trợ giúp của tay lành, giúp phục hồi tầm vận động duỗi khuỷu tay.

Hôm nay là ngày 18-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này