Ct46. Nghiêng bên quay đẳng trường

Rest your hand on a table with your thumb facing up. Resist moving your hand in the direction of your thumb. The hand should not move.

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này