B32. Bài tập gấp bụng cơ bản


Bài tập crunch (gấp bụng) cho các cơ thẳng bụng, chéo bụng.

2 views

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này