K21. Kéo dãn gập khuỷu với tay lành

Tên tiếng Anh:

  • How to increase flexion in your elbow
  • Làm thế nào để tăng gập khuỷu

Mục đích:

  • Tăng tầm vận động gập khuỷu bị hạn chế

Hướng dẫn tập:

  • Ngồi hoặc đứng
  • Gập khuỷu tay đau lại, và khi tay bạn đến cuối tầm hiện có (bị hạn chế), dùng tay lành ép nhẹ để tăng tầm gập khuỷu.
  • Giữ kéo dãn 20-30 giây.
  • Lặp lại.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này