Bt50. Tập mạnh cơ hai bàn tay với đất nặn


Hướng dẫn tập

  • Sử dụng đất nặn, đặt vào lòng bàn tay và bóp mạnh, đổi qua về giữa hai tay.

Nguồn

  • Rehab My patient

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này