Bv50. Đứng đấm tay ra trước

Tên tiếng Anh:

  • Forward Press | Serratus punch

Mục đích:

  • Vận động bả vai
  • Vận động cơ răng trước (serratus anterior)

Hướng dẫn:

  • Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai (hoặc rộng hơn).
  • Đấm ra trước với tay bệnh, duỗi thẳng khuỷu tay và để cho bả vai đưa ra trước
  • Trở về tư thế ban đầu và lập lại

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 07-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này