Bv51. Đứng đấm tay ra trước với tạ tay


Tên tiếng Anh:

  • Forward Press | Serratus Punch with Dumbbell

Mục đích:

  • Vận động bả vai
  • Tập mạnh cơ răng trước (serratus anterior) và ngực lớn

Hướng dẫn:

  • Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai (hoặc rộng hơn).
  • Tay nắm một tạ tay
  • Đấm ra trước với tay bệnh, duỗi thẳng khuỷu tay và để cho bả vai đưa ra trước
  • Trở về tư thế ban đầu và lập lại

Thay đổi:

  • Thay vì sử dụng tạ tay, có thể sử dụng dây đàn hồi buộc ở phía sau để tạo kháng trở
  • Thay vì đấm thẳng ra trước, có thể thay đổi góc đấm tay

Đấm tay với dây đàn hồi

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này