C51. Nằm ngửa duỗi cổ đẳng trường kèm rút cằm


Kỹ thuật

  • Nằm ngửa và kê một chiếc gối mỏng dưới đầu.
  • Nhẹ nhàng rút cằm và ấn cổ xuống gối.
  • Giữ trong khoảng thời gian 5 đến 10 giây.
  • Thư giãn và lặp lại.

Nguồn:

Rehab My Patient

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này