V33. Các bài tập vai đẳng trường với tường


 

Gồm các động tác:

  • Gấp vai
  • Duỗi vai
  • Dạng vai
  • Khép vai
  • Xoay ngoài vai
  • Xoay trong vai

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này