C44. Bài tập nghiêng cổ đẳng trường


Tên tiếng Anh

  • Isometric neck side flexion

Mục đích:

  • Tập mạnh cơ nghiêng cổ sang bên, đẳng trường
  • Bài tập này giúp làm vững cổ của bạn

Hướng dẫn tập:

  • Ngồi hoặc đứng nhìn thẳng về phía trước
  • Đặt lòng bàn tay của bạn ở một bên đầu và giữ chống lại trong khi bạn cố nghiêng đầu về bên đó.
  • Giữ đầu cố định, bạn sẽ thấy các cơ một bên cổ đang co lại.
  • Giữ 3 – 5 giây.
  • Thả lỏng và lặp lại.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này