H48. Nằm sấp duỗi háng

Tên tiếng Anh:

Mục đích:

  • Làm mạnh cơ duỗi mông và cơ lưng dưới

Hướng dẫn tập:

  • Nằm sấp, duỗi thẳng hai chân.
  • Nâng một chân của bạn ra phía sau (lên trên).
  • Giữ ở tư thế này 3 -5 giây, (hoặc di chuyển chân  lên và xuống liên tục).
  • Lặp lại.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này