W21. Kéo dãn duỗi cổ tay với tay lành

Tên tiếng Anh:

  • How to Improve Wrist Extension

Mục đích:

  • Tăng tầm vận động duỗi cổ tay

Hướng dẫn tập:

  • Tay hạn chế duỗi thẳng và thư giãn
  • Sử dụng tay lành ép vào lòng bàn tay để duỗi cổ tay đau hoặc hạn chế.
  • Giữ cuối tầm khoảng 20-30 giây.
  • Lập lại.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là wrist-stretch-flex-568x400.jpeg

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này