G46. Ngồi tập duỗi khuỷu đẳng trường


Tên tiếng Anh

  • Elbow Extension Isometric Exercise

Mục đích

  • Tập mạnh cơ duỗi khuỷu (cơ tam đầu)

Hướng dẫn tập

  • Đặt bàn tay kia bên dưới cẳng tay cần tập
  • Duỗi khuỷu tay trong khi dùng bàn tay kháng lại
  • Giữ gồng cơ 3 – 5 giây, thư giãn.
  • Lập lại

Nguồn

  • Rehab My patient

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này