G55. Squat dựa tường

Tên tiếng Anh:

 • “Squat, on wall” Lower body strengthening, to 90/90

Hướng dẫn tập:

 • Dựa vào tường, chân cách xa tường và rộng bằng vai.
  Lưng và mông của bạn phải tiếp xúc với tường trong suốt.
  Trượt tường xuống, nhắm ngang bằng đùi.
  Đầu gối của bạn phải ở góc 90 độ tại thời điểm này.
  Đẩy người lên tường, thúc đẩy chuyển động bằng cơ mông.
 • Lean against a wall, with your feet away from the wall and shoulder width apart.
  Your back and buttocks should remain in contact with the wall throughout.
  Slide down the wall, aiming to reach horizontal with your thighs.
  Your knees should be at 90 degrees at this point.
  Push yourself back up the wall, driving the movement with your buttock muscles.

Nguồn:

 • Physitrack

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này