Bo24. Bàn Chân Nhanh (Quick Feet)

Tên tiếng Anh:

  • Quick feet

Mục đích:

  • Tập khởi động và linh hoạt cho tập sức bền, đặc biệt các cơ lớn ở chân như cơ tứ đầu và bắp chân

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này