H47. Ngồi xoay trong háng với đây đàn hồi

Tên tiếng Anh

  • Hip Internal Rotation Band Sitting Exercise

Mục đích

  • Tập mạnh cơ xoay trong khớp Háng

Hướng dẫn tập

  • Buộc một đầu dây đàn hồi lên một vật chắc chắn ở đầu trong, đầu kia quanh cổ chân 
  • Kéo cổ chân ra ngoài làm cho đùi xoay trong, chống lại lực cản của đây đàn hồi
  • Lập lại

Nguồn

  • Rehab My patient

Hôm nay là ngày 07-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này